Rechtstreeks storten op WKA-depot vervalt per 1 januari 2016

Geplaatst op 15/10/2015

Inleners van arbeid en aannemers lopen het risico om door de Belastingdienst aansprakelijk te worden gesteld voor de nakoming van fiscale verplichtingen (BTW en loonheffingen) van degenen die ze inhuren. Ze kunnen zich vrijwaren door een deel van de factuur rechtstreeks te storten op een zogenaamd WKA-depot bij de Belastingdienst. Dat is een renteloze rekening die de Belastingdienst voor de uitlener of onderaannemer bijhoudt. Vanaf 1 januari 2016 vervalt deze mogelijkheid. Vrijwaring kan dan nog wel op een andere manier.

De inlener of aannemer stort een deel van de factuursom op een geblokkeerde rekening van de uitlener of de onderaannemer bij een bank (g-rekening). Elke uitlener of onderaannemer kan een g-rekening aanvragen. Daartoe wordt een g-rekeningovereenkomst afgesloten waarbij de Belastingdienst, de bank en de uitlener partij zijn.

Terug naar overzicht