Per 1 april minder netto loon voor Nederlandse werknemers

Geplaatst op 31/03/2016

De meeste Nederlandse werknemers betalen per 1 april meer loonbelasting en houden daardoor netto minder loon over. Ambtenaren gaan er het meest op achteruit. 

Dit blijkt uit berekeningen van HR- en salarisdienstverlener ADP op basis van de belastingtarieven, pensioenpremies en andere premies en heffingen die per 1 april 2016 gelden.

Door de invoering van de definitieve belastingtarieven voor 2016 gaat iemand met een modaal inkomen er ten opzichte van 1 januari netto 3 euro per maand op achteruit; anderhalf keer modaal verdient netto bijna 7 euro minder per maand en twee keer modaal levert netto 10 euro in. Doordat de overheidssector per 1 april ook nog eens meer pensioenpremie gaat betalen, is het verschil bij ambtenaren het grootst. Een ambtenaar met een inkomen van anderhalf keer modaal gaat er netto 11 euro per maand op achteruit; twee keer modaal ziet maandelijks 17 euro minder op de salarisstrook terug.

De inkomens tot 1.750 euro bruto per maand (eerste schijf) zien geen verschil. De hogere belastingtarieven gelden alleen voor de tweede en derde schijf. De verhoging van het belastingtarief van 40,20% naar 40,40% werd pas in december bekend, waardoor deze per 1 januari nog niet doorgevoerd kon worden. Om een naheffing te voorkomen, volgt per 1 april een ‘inhaalslag’ over de eerste drie maanden. De resterende negen maanden van dit jaar wordt gerekend met een tarief van 40,46%.

Kleine tegenvaller voor gepensioneerden 2017 De belastingverhoging beperkt zich niet tot werkenden. Gepensioneerden met een aanvullend pensioen van 1.700 euro gaan enkele dubbeltjes per maand meer betalen. ‘Omdat veel gepensioneerden vaak meerdere kleinere pensioenen ontvangen, lijkt het alsof de belastingverhoging hen niet raakt. Maar over het totaal van hun aanvullende pensioenen en AOW uitkering kan de tariefstijging van 22,30% naar 22,50% betekenen dat gepensioneerden volgend jaar iets meer moeten bijbetalen dan gedacht,’ zegt Dik van Leeuwerden, bij ADP verantwoordelijk voor alle kennis over wet- en regelgeving op het gebied van HR en salarisverwerking.

Terug naar overzicht