Oplossing voor tegenvallend pensioen

Geplaatst op 14/09/2015

Als uw pensioen een dezer dagen tot uitkering komt en u hebt opgebouwd volgens een beschikbare premieregeling zal de hoogte van uw uitkering tegenvallen. Oorzaak: de huidige lage rente waartegen het pensioen moet worden aangekocht. Een pensioen is levenslang, dus voor de rest van uw leven zit u vast aan deze lage uitkering en heeft u minder inkomen dan waarop u gerekend had.

Er is een wetsvoorstel in de maak om deze problematiek aan te pakken, de Wet variabele pensioenuitkering. Omdat deze wet een lange voorbereidingstijd kent, mag u nu alvast uw pensioen opknippen. Het idee achter het knippen is dat u eerst een tijdelijke uitkering koopt en dus nog pensioenkapitaal overhoudt. Het restant van het kapitaal wordt dan gebruikt om later een uitkering aan te kopen. Als de rente op dat moment hoger is dan de huidige rente krijgt u een hogere uitkering.

De belangrijkste voorwaarde is dat de ingangsdatum van de tijdelijke uitkering moet liggen vóór 1 januari 2017. Verder mag de tijdelijke uitkering niet langer duren dan twee jaar. Ook wordt er een beleggingseis opgelegd aan de pensioenuitvoerder. Het kapitaal dat resteert na aankoop van de tijdelijke uitkering moet worden belegd tegen een lager risicoprofiel.

Terug naar overzicht