Niet leren? Einde contract

Geplaatst op 18/08/2016

Wesley is elektromonteur in opleiding. Hij krijgt bij een installatiebedrijf een arbeidsovereenkomst met daaraan gekoppeld een leerovereenkomst (Praktijkovereenkomst BBL). In artikel 2 van de arbeidsovereenkomst is bepaald dat de arbeidsovereenkomst eindigt indien de leerovereenkomst wordt beëindigd. Het praktijkgedeelte gaat Wesley goed af, maar de theorie valt hem zwaar. Na enige tijd stopt hij met de opleiding. Als de werkgever dit hoort, beëindigt hij de arbeidsovereenkomst. Kan dat?

De kantonrechter oordeelt van wel. Er is sprake van een rechtsgeldige ontbindende voorwaarde. De werkgever kan de vervulling ervan niet beïnvloeden. Ook is het vervullen voldoende objectief bepaalbaar. Bovendien voert het installatiebedrijf aan dat de arbeidsovereenkomst na het stopzetten van de opleiding inhoudsloos is geworden. Bij het bedrijf werken immers uitsluitend  gediplomeerde monteurs en monteurs in opleiding.

Let op: een ontbindende voorwaarde in een arbeidsovereenkomst is niet wettelijk geregeld, maar wel mogelijk. De hoogste rechter heeft strenge regels gesteld. 

Terug naar overzicht