Leveranciers wel betalen, fiscus niet?

Geplaatst op 31/03/2016

Bart is directeur van Bart BV. Het gaat slecht met Bart BV. Er zijn grote betalingsachterstanden. Bart moest de laatste maanden kiezen tussen het betalen van leveranciers of de Belastingdienst. Hij heeft, in verband met het voortbestaan van zijn bedrijf gekozen voor leveranciers. De Belastingdienst stelt hem privé, als bestuurder, aansprakelijk voor achterstallige belastingschulden. Gesteld wordt dat sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur door bij voorkeur de leveranciers te betalen.

Volgens de rechtbank is dat op zichzelf nog geen argument voor kennelijk onbehoorlijk bestuur. Een paar maanden waren de positieve resultaten zodanig dat Bart ervan mocht uitgaan  dat de BV de belastingschulden die in die maanden ontstonden zou kunnen betalen. Voor deze tijdvakken kan dan niet worden gezegd dat Bart wist of redelijkerwijs had moeten begrijpen dat de handelwijze van Bart BV tot gevolg zou hebben dat belastingschulden onbetaald zouden blijven. In zoverre vervalt de aansprakelijkstelling.

Terug naar overzicht