Kosten huurwoning ondernemer aftrekbaar?

Geplaatst op 06/08/2015
Startende ondernemers wonen vaak in een huurwoning. Financiering van een eigen huis is immers lastig. Als de onderneming mede vanuit de huurwoning wordt gedreven, is het mogelijk het huurrecht tot het ondernemingsvermogen te rekenen. Alle huur- en andere huisvestingskosten die op de (gehele) woning betrekking hebben, zijn dan aftrekbaar. Maar er is wel een bijtelling voor het privé-gebruik van de gehele woning. Ook zijn gewone huurderslasten voor bewoning niet aftrekbaar. Stel u gebruikt 28% van de huurwoning voor zakelijke doeleinden, hoe pakt dat dan uit? In een recente uitspraak werkt een rechtbank dat haarfijn uit. De huur is volledig aftrekbaar. U telt dan een volgens de wet berekend bedrag bij wegens privégebruik. De hoogte hiervan is afhankelijk van de WOZ-waarde. Verder zijn de kosten van gas, stroom, water, gemeentelijke heffingen, waterschapslasten en inboedelverzekering slechts voor het zakelijke deel aftrekbaar. Ook de inrichtingskosten zijn slechts voor het zakelijk deel aftrekbaar. Het zakelijk deel van de genoemde kosten kan, maar hoeft niet gelijk te zijn aan 28%. Het gaat om een reële toerekening tussen zakelijk een privé. Tip: Soms is het aandeel voor de zaak in de totale kosten groter dan het gedeelte van de woning dat u zakelijk gebruikt. Maak met uw adviseur tijdig een goed onderbouwde toerekening van de kosten en lasten.
Terug naar overzicht