Kavel is nog geen eigen woning

Geplaatst op 01/10/2015

Een stel koopt een kavel grond met de bedoeling er een eigen woning op te laten bouwen. De koopsom betalen ze met geleend geld. Het bestemmingsplan en het streekplan stonden op dat moment de bouw van een woning niet toe. Na ruim een jaar maakt het stel gebruik van de ontbindingsclausule in de koopovereenkomst. De koop wordt zoals afgesproken ongedaan gemaakt, zoals afgesproken zonder verrekening van meer- of minderwaarde. Het stel wil de over de koopsom betaalde rente als eigenwoningrente in aftrek brengen.

Dat is om twee redenen niet mogelijk. (1) Omdat ze de kavel tegen dezelfde prijs konden teruggeven, heeft het stel geen risico op waardeverandering gelopen. Dan is geen sprake van een ‘eigen’ woning. (2) Van een woning in aanbouw was geen sprake. De bouw was nog niet begonnen en is uiteindelijk ook niet toegestaan. Het was daarom niet aannemelijk dat het stel uiterlijk aan het einde van het tweede kalenderjaar na de aankoop op de kavel in een nieuw huis zou wonen.

Let op: deze termijn voor de ‘woning in aanbouw’ eindigt tegenwoordig pas in het derde kalenderjaar na aankoop.

Terug naar overzicht