Schenken op papier: interessant maar let op de regels

Geplaatst op 28/09/2015

U wilt schenken aan uw kinderen om de erfbelasting of de AWBZ-bijdrage aan een zorginstelling te verlagen? Maar zit uw vermogen vast in een beleggingspand of effectenportefeuille? Dan biedt een schuldigerkenning op papier (ook wel papieren schenking genoemd) soms uitkomst. Bij overlijden van de ouder(s) worden de papieren schenkingen in de nalatenschap van de ouder(s) meegenomen als schuld. Hoe hoger deze schuld, des te lager de waarde van de nalatenschap en hoe minder erfbelasting de kinderen betalen. Deze schenkingsvorm moet wel voldoen aan een aantal regels, anders zal de inspecteur de schuld na het overlijden niet erkennen en moet alsnog erfbelasting afgerekend worden.

De regels waaraan u moet voldoen zijn de volgende:

  1. Er moet 6% rente worden berekend en die moet daadwerkelijk betaald worden.
  2. Als de schuld bij leven niet opeisbaar is moet de schenking notarieel vastgelegd worden.

De papieren schenking lijkt simpel, maar in de praktijk blijken er soms problemen te ontstaan. Enkele voorbeelden:

  1. De rente wordt niet daadwerkelijk jaarlijks betaald. Het gevolg is dat erfbelasting verschuldigd is over de papieren schenkingen. Niet betaalde rente kan achteraf voldaan worden.
  2. De rente kan niet meer betaald worden. Voordat u op papier gaat schenken moet u nagaan of de rentelast tot aan het overlijden haalbaar is.
  3. De eis van 6% rente geldt vanaf 2010. Oudere schuldigerkenningen hebben vaak lagere percentages. Voor dergelijke schenkingen is een overgangsregeling van toepassing.
  4. Rentebetaling in het jaar van overlijden. Vaak is opgenomen dat de rente uiterlijk per 31 december betaald moet worden. Wanneer de ouder is overleden moet de executeur niet vergeten de rente over het verstreken deel van het jaar alsnog te betalen.
Terug naar overzicht