Hoog tarief overdrachtsbelasting voor kantoorvilla

Geplaatst op 27/03/2015

Bij de koop van een onroerende zaak is overdrachtsbelasting verschuldigd. Het normale tarief van de overdrachtsbelasting bedraagt 6%. Voor woningen geldt een laag tarief van 2%.
Een procedure voor de Rechtbank Arnhem ging over het antwoord op de vraag of bij de verkrijging van een villa, die als kantoorpand was gebruikt maar die de koper als woning wilde gebruiken, het tarief van 2% van toepassing was. Bepalend daarvoor was of het pand ten tijde van de verkrijging een woning was. Volgens de wetsgeschiedenis moet een onroerende zaak op het moment van de juridische overdracht naar zijn aard bestemd zijn voor bewoning om als woning te gelden. Bij twijfel is van belang of de gemeente aan de onroerende zaak een woonbestemming heeft gegeven. Bedrijfsgebouwen en bedrijfsruimtes gelden niet als woning. Volgens de rechtbank was de villa ten tijde van de juridische overdracht een kantoorruimte. Uit de verkoopinformatie bleek dat het pand in gebruik was als kantoor en daarvoor geschikt was gemaakt. Voor de levering was het pand niet gewijzigd en dus was het ten tijde van de overdracht nog steeds een kantoorruimte. Dat het op het moment van de overdracht al enige tijd niet meer als zodanig in gebruik was, doet aan de bestemming niet af. De Belastingdienst heeft naar het oordeel van de rechtbank terecht een naheffingsaanslag overdrachtsbelasting opgelegd.

Terug naar overzicht