Geen suppletie-aangifte btw indienen leidt tot veroordeling

Geplaatst op 06/09/2016

X heeft geen suppletie-aangifte btw voor zijn bedrijf over 2014 ingediend, terwijl hij wist dat dit wel verplicht was. Dit delict heeft ertoe geleid dat de Belastingdienst een bedrag van € 111.946,-- aan omzetbelasting is misgelopen. De verdenking komt er op neer dat X ervan beschuldigd wordt dat hij als feitelijk leidinggevende van Y BV in de periode van maart 2015 tot en met oktober 2015 opzettelijk niet heeft voldaan aan de verplichting tot het doen van een suppletie-aangifte. X heeft bij de rechtbank erkend dat hij het ten laste gelegde feit heeft gepleegd. Hij heeft daarbij aangegeven deze keuze bewust te hebben gemaakt, omdat hij het benodigde geld nog niet voorhanden had, ondanks het feit dat hij door de accountant meerdere malen op deze verplichting en de daaraan verbonden gevolgen is gewezen.

De rechtbank heeft X daarop veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden met een proeftijd van 3 jaar. Daarnaast heeft de rechtbank een onvoorwaardelijke taakstraf van 120 uur opgelegd.

Terug naar overzicht