Erfgenamen beter beschermd tegen schulden

Geplaatst op 12/09/2016

Sinds 1 september 2016 is een wijziging in het erfrecht van kracht. Krijgt u na het aanvaarden van een erfenis te maken met een onverwachte schuld van de overledene, dan heeft u drie maanden de tijd om de nalatenschap alsnog beneficiair (onder voorbehoud)  in plaats van zuiver (volledig)  te aanvaarden. Schulden in de nalatenschap hoeft u dan niet uit eigen middelen aan te zuiveren. Voor erfgenamen die een nalatenschap al zuiver hebben aanvaard en na 1 september 2016 met een onvoorziene schuld geconfronteerd worden, geldt deze regeling ook.

Verduidelijking begrip zuivere aanvaarding
Ook is in de wet nu omschreven wanneer er sprake is van zuivere aanvaarding. Het goed beheren van een nalatenschap leidt niet langer tot een zuivere aanvaarding. Bijvoorbeeld het verkopen van beperkt houdbare goederen uit de nalatenschap valt onder goed beheer. Voorwaarde is wel dat de opbrengsten beschikbaar blijven voor de eventuele schuldeisers van de erflater.

Terug naar overzicht