Details bestellingen verdwenen

Geplaatst op 01/09/2016

Een restaurant krijgt belastingcontrole. Opnemen en afrekenen van bestellingen gaat automatisch. De detailgegevens van bestellingen zijn niet meer in het systeem aanwezig. Volgens de Belastingdienst heeft de restauranthouder daarmee zijn administratieplicht geschonden. De detailgegevens vallen immers onder de bewaarplicht. De rechter oordeelt genuanceerder.

Zouden de niet-bewaarde detailgegevens voor de inspecteur daadwerkelijk een controlemogelijkheid opleveren? En zo ja, bevat de administratie niet andere gegevens die een controle met vergelijkbare waarde mogelijk maken? De rechter oordeelt dat de controle van detailgegevens die de inspecteur zou willen toepassen een zeer grote onzekerheidsmarge kent. Die onzekerheidsmarge is dermate groot, dat de betrouwbaarheid van deze controlemethode niet groter is dan een controle op basis van brutowinstpercentages op het niveau van de onderneming als geheel, afgezet tegen de in de branche gebruikelijke brutowinstpercentages. Kortom: in dit geval krijgt de Belastingdienst ongelijk.

Tip: laat geen administratieve (detail)gegevens verdwijnen. De bewaarplicht gaat vaak verder dan u zou verwachten. 

Terug naar overzicht