Boetebedragen bij overtreden Wet allocatie arbeid door intermediairs (Waadi)

Geplaatst op 26/01/2017

Eerlijk werk

De Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs regelt onder meer dat een werkgever die arbeidskrachten tegen vergoeding ter beschikking stelt, als uitlener geregistreerd moet staan in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Dit is de registratieplicht Waadi. De registratieplicht geldt voor uitzendbureaus en alle andere bedrijven en personen die werknemers ter beschikking stellen. Een uitlener die niet of niet juist geregistreerd staat in het Handelsregister, krijgt een boete. De inleners die zaken doen met een uitlener die niet of niet juist geregistreerd staat, krijgen ook een boete.  

Boetestaffel

Bij overtreden van de Waadi wordt een boetestaffel gehanteerd: 

• 1 tot 10 arbeidskrachten: €12.000

• 10 tot 30 arbeidskrachten: €24.000

• 30 of meer arbeidskrachten: €48.000

Deze staffel geldt zowel voor de onderneming die arbeidskrachten ter beschikking stelt, als voor de onderneming aan wie de arbeidskrachten ter beschikking zijn gesteld. Bij een tweede overtreding (recidive) verdubbelen deze bedragen, bij een derde keer worden de bedragen 3 keer zo hoog. Inleners kunnen hier checken of de uitlener op de juiste manier is geregistreerd in het Handelsregister.

Terug naar overzicht