Bijtellingsregels 2016 aangescherpt

Geplaatst op 22/10/2015

Half oktober werd in de tweede kamer het plan voor de autobelastingen in 2016 goedgekeurd. De nieuwe bijtellingtarieven voor de verschillende CO2- uitstootniveau’s luiden als volgt:

Bijtelling 2015

CO2 uitstoot (gram)

Bijtelling 2016

CO2 uitstoot (gram)

4%

0

4%

0

7%

1-50

15%

1-50

14%

51-82

21%

51-106

20%

83-110

25%

> 106

25%

>110

 

 

 

In de motorrijtuigenbelasting geldt in 2016 een vrijstelling voor personenauto's met een CO2 uitstoot van 0 gram en een halftarief voor personenauto's met een CO2 uitstoot tussen de 1 en de 50 gram CO2 per kilometer. 

Alleen elektrische auto’s blijven dus buiten schot. Zij kennen nog steeds 4 procent bijtelling en blijven vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting. Plug-in hybrides (minder dan 50 gram CO2) gaan in een nieuwe ‘schaal' vallen: 15 procent bijtelling en gehalveerde motorrijtuigenbelasting. Alle andere modellen komen in de 21 of 25 procent terecht. 

U heeft dus nog kort de tijd om van de lage bijtelling gebruik te maken. Het bijtellingspercentage op het moment van op kenteken zetten van een nieuwe auto blijft 5 jaar gelden.

Terug naar overzicht