Beter geen rittenadministratie dan een onvolledige

Geplaatst op 11/03/2015

Als u in een auto van de zaak rijdt heeft u te maken met een bijtelling voor privégebruik. Alleen als u door middel van een sluitende kilometeradministratie kunt bewijzen dat u minder dan 500 kilometer per jaar privé rijdt mag u de bijtelling achterwege laten.

Als u wel een rittenadministratie voert maar die blijkt onjuist of onvolledig te zijn mag de inspecteur een verzuimboete opleggen van maximaal € 4.920.

De Rechtbank Noord Nederland deed onlangs een uitspraak waaruit blijkt dat u beter helemaal geen rittenadministratie kun voeren dan een onjuiste of onvolledige. De Belastingdienst had een maximale verzuimboete opgelegd van € 4.920, omdat een DGA een onjuiste rittenregistratie had overgelegd. De DGA had echter steeds naar de inspecteur aangegeven geen rittenregistratie te hebben bijgehouden en had op herhaald verzoek van de inspecteur aan de hand van zijn agenda de gemaakte ritten gereconstrueerd, waarbij hij had aangegeven dat deze reconstructie hiaten bevatte.

De Rechtbank oordeelde dat ervan uitgegaan moest worden dat er geen rittenregistratie was overgelegd. De boete had maximaal 80% van het maximum mogen bedragen. Omdat de inspecteur tijdens de zitting echter had verklaard dat hij in een geval waarin geen rittenregistratie wordt overgelegd een boete van 25% zou opleggen, matigt de rechtbank de boete tot 25% van het wettelijk maximum, dus tot € 1.230.

Terug naar overzicht