Aandachtspunten Belastingdienst IB 2014

Geplaatst op 16/03/2015

Ieder jaar geeft de Belastingdienst een aantal onderwerpen aan waarop de aangifte inkomstenbelasting extra zal worden gecontroleerd.

Bij de aangifte inkomstenbelasting 2014 betreft dit:

• Specifieke zorgkosten zoals dieetkosten, gezinshulp en medicijnen. Het is de Belastingdienst gebleken dat soms aftrek werd geclaimd voor uitgaven die niet als zorgkosten gelden. Hierbij moet u denken aan drogisterij-artikelen en voedingssupplementen. Bovendien geldt er een drempelbedrag. Alleen het deel van de kosten dat uitkomt boven een bepaalde drempel, is aftrekbaar;

• Kosten voor levensonderhoud van kinderen jonger dan 21 jaar. Deze aftrekpost is met ingang van 2015 komen te vervallen. In uw aangifte 2014 kunt u - als u voldoet aan de voorwaarden - voor de laatste keer nog een vast bedrag in aftrek brengen;

• Aftrek van kosten voor een Rijksmonumentenpand;

• Buitenlandse pensioenen en buitenlands vermogen.

Betalingsuitstel

Ontvangt u straks een aanslag inkomstenbelasting en/of een aanslag  ZVW over 2014, dan geldt een langere betalingstermijn dan normaal. De standaard betalingstermijn is zes weken. Hierboven krijgt u automatisch vier maanden extra de tijd om de aanslag te betalen. Dit geldt alleen voor aanslagen over 2014. Deze extra betalingstermijn geldt voor aanslagen die worden opgelegd vanaf 1 mei 2015 tot en met 30 juni 2016.

Terug naar overzicht