Belasting op vermogen 2013-2015: massaal bezwaar

Geplaatst op 09/07/2015

Tegen aanslagen inkomstenbelasting 2013 waarbij sprake is van belast spaargeld in Box III, zijn meer dan 10.000 bezwaarschriften ingediend. Voor 2014 en 2015 is een nog groter aantal te verwachten. Om dat in goede banen te leiden, is voorgesteld deze kwestie als 'massaal bezwaar' aan te merken. Belastingplichtigen die op 26 juni 2015 nog geen bezwaar hebben ingediend maar dat nog wel kunnen, hoeven dat volgens de belastingdienst niet meer te doen. Ze

 

kunnen automatisch meeliften met de uitkomst van lopende procedures. Let op ' Het gaat daarbij uitsluitend om het oordeel van de rechter over de standaard argumentatie. Als u met extra argumenten wilt komen en stellingen op basis van uw individuele vermogenspositie wilt innemen, mag en kunt u gewoon nog zelf een bezwaarschrift in (laten) dienen.

Terug naar overzicht