Afkoop pensioen in eigen beheer drie jaar fiscaal vriendelijk per 1 januari 2017

Geplaatst op 05/07/2016

Deze fiscaal vriendelijke regeling voor ondernemerspensioen is in de loop de jaren een probleem geworden voor zowel de schatkist als veel zelfstandig ondernemers. De jaarlijkse groeiende pensioenpot is fiscaal aftrekbaar voor vennootschapsbelasting. Daarnaast staat de pensioenverplichting als schuld op de balans van de vennootschap en wordt dus tot vreemd vermogen gerekend. Dat beperkt de mogelijkheid tot het aangaan van (bank)leningen. Leidt de pensioenverplichtingen tot een negatief eigen vermogen, dan mag een aandeelhouder bovendien geen dividend uitkeren.

Om dat probleem op te lossen wil staatssecretaris Wiebes het ‘pensioen eigen beheer’ nu gefaseerd afschaffen. Op Prinsjesdag 2016 wordt hiertoe het wetsvoorstel ingediend. Vanaf 1 januari 2017 krijgen ondernemers drie jaar de tijd om de fiscale claim tegen een korting op hun pensioenpot af te kopen. Ze betalen feitelijk 36,4 procent over hun vrijgevallen pensioenvermogen, in plaats van het gebruikelijke inkomstenbelastingtarief van 52 procent. Voor ondernemers die hun pensioen niet willen afkopen – het is een vrijwillige regeling – biedt Wiebes een fiscaal aantrekkelijk spaarsysteem.

Terug naar overzicht