ZZP-dossier: tussenkomstbureau of eigen g-rekening?

Geplaatst op 21/07/2016

Tweede Kamerleden blijven maar vragen stellen over de positie van zzp-ers. En de staatssecretaris van Financiën blijft laconiek reageren dat de telkens geschetste onzekerheid bij opdrachtgevers onnodig is. Partijen moeten volgens hem gewoon wennen aan nieuwe regelgeving en daar hebben ze ruim de tijd voor, tot 1 mei 2017. Toch heeft hij een toezegging gedaan. Hij wil van een speciale g-rekening voor zzp-ers gaan onderzoeken.

Als u via een tussenkomstbureau een zzp-er inhuurt, kunt u uw risico beperken door een deel van uw betaling te storten op de g-rekening van de uitlener. Rechtstreeks een zzp-er inhuren en een deel van uw betaling storten op een g-rekening van die zzp-er is nu niet mogelijk.

Het huidige g-rekeningsysteem is nieuw en voldoet aan de SEPA-standaarden. Voor een uitbreiding van de doelgroep van g-rekeninghouders met zzp-ers is verdere modernisering van de g-rekening noodzakelijk. Dat vraagt een aanzienlijke investering in tijd, geld en automatiseringscapaciteit bij de Belastingdienst en banken. Op dit moment worden de mogelijkheden onderzocht.

Terug naar overzicht