Wet verbeterde premieregeling aangenomen

Geplaatst op 12/07/2016

Als u pensioen opbouwt via een premie- of kapitaalovereenkomst staan uw pensioenuitkeringen niet vast, maar moet kort voor de pensioeningangsdatum met het opgebouwde kapitaal een recht op uitkering worden aangekocht. De hoogte van de uitkeringen is niet alleen afhankelijk van de levensverwachting, maar ook van de rentestand op het moment van aankoop. Is de rente op dat moment laag, dan leidt dat tot een lage pensioenuitkering.

De Eerste Kamer heeft half juni de Wet verbeterde premieregeling aangenomen. Deze wet geeft mensen met een premie- of kapitaalovereenkomst de mogelijkheid om te kiezen tussen een vaste en een variabele pensioenuitkering. Deelnemers aan een pensioenregeling krijgen door de nieuwe wet de mogelijkheid om ook na de pensioeningangsdatum hun pensioenkapitaal te beleggen. Dit kan leiden tot hogere pensioenuitkeringen, zij het dat er in de uitkeringsfase van het pensioen meer risico wordt gelopen. Om pensioendeelnemers te helpen een keuze te maken bevat de wet een aantal nieuwe informatieverplichtingen voor pensioenuitvoerders.

Terug naar overzicht