Verhoogde schenking? Benut dit jaar nog de inhaalvrijstelling

Geplaatst op 08/12/2016

Met het Belastingplan 2016 is al bepaald dat de verhoogde schenkvrijstelling van € 100.000 voor de eigen woning per 2017 terugkomt. Als u denkt aan schenken aan uw kind dan doet u er mogelijk verstandig aan de ‘inhaalvrijstelling’ nog in 2016 te benutten.

Schenken ouders aan hun kind tussen 18 en 40 jaar dan kan slechts in één kalenderjaar de verhoogde vrijstelling van € 25.449 òf de verhoogde vrijstelling voor de eigen woning van € 53.016 (bedragen in 2016) worden toegepast. Hebt u echter de verhoogde vrijstelling toegepast vóór 1 januari 2010, dan kunt u deze verhoogde vrijstelling verhogen met een inhaalvrijstelling van € 27.567 (bedrag 2016). Maar dat mag alleen als uw kind of zijn partner nog geen 40 jaar is, en de schenking wordt besteed aan de eigen woning. Wilt u daarnaast weer een verhoogde schenking in 2017 of 2018 kunnen doen voor de eigen woning? Dan kan dat tot een bedrag van € 46.984 belastingvrij, mits in 2015 of 2016 gebruik is gemaakt van de ‘inhaalvrijstelling’.

Hebt u vragen over deze complexe materie en wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.

Terug naar overzicht