Tijdelijk huur betalen voor auto van de zaak

Geplaatst op 13/10/2016

Een werknemer mag zijn auto van de zaak ook privé gebruiken. Op jaarbasis rijdt hij, buiten zijn vakantie, minder dan 500 kilometer privé. Vanwege een ‘Verklaring geen privégebruik’ houdt de werkgever geen loonheffing in. Ze spreken af dat de werknemer tijdens zijn vakantie voor de auto huur betaalt aan de werkgever. Op vakantie maakt hij meer dan 1.500 kilometer. Gaat dit goed?

Nee, helaas. Als u met de door de werkgever ter beschikking gestelde auto vakantiekilometers maakt, dan zijn dat privékilometers. Een huurovereenkomst tussen werkgever en werknemer maakt dit niet anders. Omdat de 500-kilometergrens is overschreden, dient bijtelling plaats te vinden over het gehele jaar. De huur vormt een vergoeding voor privégebruik, een aftrekpost op de bijtelling.

Tip: In zo’n situatie doet u er verstandig aan de vakantiekilometers in een andere auto te maken. Als u buiten de werkgever om huurt, levert dat geen bijtelling op. De huur is dan uiteraard niet aftrekbaar.

Terug naar overzicht