Subsidie voor uitgaven monumentenpanden toegelicht

Geplaatst op 01/11/2016

De niet-fiscale subsidieregeling (wetsvoorstel) die de aftrek voor uitgaven aan monumentenpanden per 2017 moet vervangen is uit de doeken gedaan.

Onderhoudssubsidie
Voor sober en doelmatig onderhoud kunnen alle eigenaren van een rijksmonumentaal woonhuis een subsidie aanvragen van 25% van de onderhoudskosten van minimaal € 2.000 tot een maximum van € 10.000 aan subsidiabele kosten. De eigenaar levert nota’s en betaalbewijzen digitaal aan, tegelijkertijd met de (eenmalige) aanvraag voor subsidie betreffende kosten gemaakt in het voorgaande kalenderjaar.

De volgende kosten zijn na 2017 niet meer subsidiabel:

  • Reparaties door een elektriciën
  • Onderhoud of reparatie van een cv-installatie, boiler, geiser, schoorsteen en dergelijke
  • Binnenschilderwerk, tenzij het bijzondere interieurs betreft
  • Het vervangen van een eenvoudige keuken
  • Overige onderhoudswerkzaamheden die het wooncomfort vergroten.

Overgangsregeling projecten met onomkeerbare financiële verplichting
Wanneer een eigenaar een investeringsplan voor een rijksmonument voor 20 september 2016 bij Belastingdienst Bureau Monumentenpanden (BBM) heeft ingediend en een mededeling over de potentieel fiscaal aftrekbare kosten heeft ontvangen, komt deze in aanmerking voor een subsidie die 40% van de potentieel fiscaal aftrekbare onderhoudskosten bedraagt.

Revolving fund
Eigenaren van woonhuismonumenten kunnen een lening aanvragen voor restauratie of groot onderhoud tot een maximum van € 300.000.

Terug naar overzicht