Ontslagvergoeding wordt transitievergoeding

Geplaatst op 30/04/2015

Per 1 juli 2015 gaat een nieuwe vergoedingsregeling bij ontslag in. Bij het einde van iedere arbeidsovereenkomst die minimaal twee jaar heeft geduurd en eindigt op initiatief van de werkgever, is deze verplicht de ontslagen werknemer een transitievergoeding mee te geven. De transitievergoeding vervangt de ontslagvergoeding, die volgens de bekende kantonrechtersformule werd vastgesteld.

De nieuwe regeling geldt voor alle werknemers, zowel met een vast contract als een tijdelijk contract.

De transitieregeling geldt met onmiddellijke werking voor iedere werknemer die na 1 juli 2015 wordt ontslagen.

De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van de gewerkte diensttijd en bedraagt 1/3 maandsalaris per dienstjaar. Bij 50 plussers in dienst van bedrijven met meer dan 25 werknemers kan de verhoging hoger uitvallen. De periode voor 1 juli 2015 telt gewoon mee voor de berekening van de vergoeding. Bij tijdelijke contracten is dan van belang dat arbeidsovereenkomsten die elkaar met een tussenpoos van 6 maanden of minder opvolgen, voor de berekening van de transitievergoeding worden samengeteld.

Deze zesmaands termijn is een onverwachte negatieve verassing. Onder het oude arbeidsrecht kon een werkgever na drie maanden een nieuw tijdelijk contract aanbieden zonder dat sprake was van een vast dienstverband. Werkgevers die in het verleden van die regel gebruik hebben gemaakt zitten nu dus opgezadeld met een verplichting tot het betalen van een transitievergoeding die zij niet konden voorzien.

Terug naar overzicht