No-riskpolis arbeidsbeperkten is structureel

Geplaatst op 07/02/2017

Met de Participatiewet is er 1 regeling gekomen voor mensen met een arbeidsbeperking. Het kabinet heeft met werkgevers- en werknemersorganisaties een banenafspraak gemaakt. Hebt u meer dan 25 werknemers in dienst? Dan moet u een percentage mensen met een ziekte of handicap in dienst nemen. Dat heet het quotum arbeidsbeperkten. Regionale Werkbedrijven en werkgeversservicepunten zorgen voor plaatsing van mensen bij uw bedrijf en begeleiding op de werkplek. Ook bepalen zij samen met u de loonwaarde van de werknemer. Het verschil tussen de loonwaarde en het wettelijk minimumloon krijgt u terug. Dit gebeurt via een loonkostensubsidie. Neemt u iemand aan in het kader van de banenafspraak? De no-riskpolis, die het werkgeversrisico van loondoorbetaling bij ziekte afdekt, is voor onbepaalde tijd geldig geworden. De no-riskpolis was eerder gegarandeerd voor 5 jaar. De wijziging is ingegaan per 1 februari 2017.

Terug naar overzicht