Nieuwe werknemer met pensioen

Geplaatst op 24/12/2015

Werknemers die van baan wisselen, kunnen hun pensioen overhevelen naar de pensioenuitvoerder van de nieuwe werkgever. Dit recht op waardeoverdracht kan voor de nieuwe werkgever tot een forse onverwachte, maar verplichte, bijbetaling leiden. De nieuwe werkgever moet immers voorkomen dat de werknemer nadeel ondervindt van een waardeoverdracht. Inmiddels is de bijbetaling wettelijk begrensd tot € 15.000 per geval. Is het bedrag hoger en gaat de waardeoverdracht daarom niet door, dan blijft de werknemer gewoon in de pensioenregeling van de vorige werkgever. En als later blijkt dat de bijbetaling minder is dan € 15.000, dan kan de werknemer opnieuw om waardeoverdracht vragen.

In het eerste kwartaal van 2016 komt het Kabinet met een brief over brede herziening van het systeem van individuele waardeoverdracht.

Terug naar overzicht