Nieuwe bescherming voor erfgenamen

Geplaatst op 20/07/2015

Een erfgenaam heeft de keuze tussen aanvaarding van de erfenis, verwerping, of aanvaarding onder het voorrecht van boedelbeschrijving, ook wel genoemd "beneficiaire aanvaarding". Bij aanvaarding is de erfgenaam verplicht om de schulden van de nalatenschap te voldoen, ook als de nalatenschap negatief is. Bij beneficiaire aanvaarding voorkomt u dat u privé moet bijbetalen. Bij een negatieve nalatenschap of bij twijfel over de nalatenschap is het verstandig om de nalatenschap beneficiair te aanvaarden.

Een erfgenaam wordt geacht de nalatenschap volledig te hebben aanvaard wanneer hij of zij zich als zodanig gedraagt. Dat betekent in de praktijk dat het veilig stellen van bezittingen of het meenemen van een fotoalbum al leidt tot aanvaarding. Dit kan tot problemen leiden, want een weloverwogen beslissing over het wel of niet aanvaarden van de nalatenschap is dan vaak nog niet genomen.

 

 

 

In een wetsvoorstel van het ministerie van Veiligheid en Justitie wordt nu voorgesteld dat alleen gedragingen die leiden tot benadeling van schuldeisers zuivere aanvaarding tot gevolg hebben. Het gaat dan om zaken als het onttrekken van goederen van de nalatenschap aan verhaal door schuldeisers. Andere gedragingen, zoals het veilig stellen van goederen van de nalatenschap, leiden niet tot zuivere aanvaarding.

Een ander in de praktijk geconstateerd probleem is dat van een erfgenaam die zuiver heeft aanvaard en vervolgens wordt geconfronteerd met een onverwachte schuld van de overledene. Hij moet deze schuld voldoen, ook als het saldo van de nalatenschap onvoldoende is.

Voor deze situatie wordt een uitzonderingsclausule voorgesteld. Deze clausule biedt bescherming tegen onverwachte schulden. Schulden die een erfgenaam kende of behoorde te kennen vallen hier niet onder. De kantonrechter kan bepalen dat de erfgenaam alsnog beneficiair mag aanvaarden.

Terug naar overzicht