Maat hoofdelijk aansprakelijk voor btw-schuld maatschap

Geplaatst op 21/09/2015

De maten in een maatschap zijn niet volledig hoofdelijk aansprakelijk voor alle schulden van de maatschap, maar slechts voor gelijke delen. Dat is een prettig verschil met de vennootschap onder firma. Helaas kunnen de belastingwetten, en met name de Invorderingswet, roet in het eten gooien. Dat blijkt uit het volgende verhaal.

Bij een maatschap van twee maten wordt ruim € 1,2 miljoen btw nageheven. De maatschap betaalt de btw niet. De Ontvanger van de Belastingdienst stelt één van de maten hoofdelijk aansprakelijk voor de hele btw-schuld. Terecht, aldus Hof Den Haag. Artikel 33, lid 1, onderdeel a Invorderingswet bepaalt dat bestuurders van lichamen die geen rechtspersoonlijkheid hebben, hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de rijksbelastingen van het lichaam. De maat is aan te merken als bestuurder, omdat hij volledig aansprakelijk is. Het maakt niet uit dat de maten volgens het Burgerlijk Wetboek  niet hoofdelijk, maar slechts voor gelijke delen aansprakelijk zijn.

Terug naar overzicht