Let op mogelijk verplichte aanmelding bij pensioenfonds

Geplaatst op 14/03/2016

Heeft uw bedrijf medewerkers in dienst en bent u niet aangesloten bij een bedrijfspensioenfonds? Dan moet u zeker zijn van uw zaak.

Als een pensioenfonds in uw situatie met succes claimt dat u zich toch moet aansluiten, zijn de financiële gevolgen onaanvaardbaar groot. Of u een vrijwillige pensioenverzekering bij een particuliere maatschappij hebt afgesloten maakt niet uit. Ook niet als die regeling gunstiger is dan de pensioenregeling bij het pensioenfonds.

Er wordt teugwerkende kracht toegekend aan de aansluiting en naast het pensioenfonds spelen ook scholings- en sociale fondsen een rol. De tuchtrechter heeft aangegeven dat ook de accountant in dezen een zorgplicht heeft.

U kunt zekerheid verkrijgen door het laten instellen van een onderzoek door een daartoe gecertificeerd bureau. En dergelijk onderzoek heet een werkingssfeeronderzoek en wij kunnen u daarbij helpen.

Terug naar overzicht