Huurwoning met onzelfstandige werkruimte is aftrekbaar van winst

Geplaatst op 22/03/2016

De huur van een woning met een onzelfstandige werkruimte in principe aftrekbaar van de winst

Een huurrecht is een vermogensrecht en kan dus ook als ondernemingsvermogen worden aangemerkt. De huurkosten zijn dan in principe volledig aftrekbaar voor X als IB-ondernemer, werkzaam in de bouw. Hij organiseert zijn werkzaamheden vanuit een - niet-zelfstandige - werkkamer in zijn huurwoning. X wil aftrek van de kosten van zijn woning (€ 8.935) en bijtelling van een bedrag van € 2.700 als onttrekking voor privégebruik. Volgens X is er namelijk sprake van een huurrecht dat, omdat de woning voor meer dan 10% in de onderneming wordt gebruikt, tot het keuzevermogen behoort. De inspecteur accepteert aftrek van een bedrag van € 902.

Hof Den Haag oordeelt dat aan de vraag of het huurrecht tot het ondernemingsvermogen behoort, niet wordt toegekomen. Het hof overweegt daarbij dat gebruiksrechten ter zake van in de onderneming gebezigde zaken in het algemeen geen bedrijfsmiddel vormen. Het hof wijst er hierbij op dat gebruiksrechten niet geactiveerd kunnen worden als er een periodieke vergoeding tegenover staat. X heeft geen recht op de aftrek. Advocaat-generaal Wattel concludeert dat een huurrecht een vermogensrecht is, en dus ook als ondernemingsvermogen kan worden aangemerkt. Het huurrecht kan volgens de hem zelfs een bedrijfsmiddel zijn, ook al is het misschien niet activeerbaar. Vervolgens stelt hij vast dat X de huurkosten in principe volledig kan aftrekken, na saldering met de bijtelling. De inspecteur stelde dat X al voor etikettering als privévermogen heeft gekozen, maar de rechtbank en het hof zijn daarop niet ingegaan. Advocaat-generaal Wattel adviseert de Hoge Raad de zaak te verwijzen waarna het hof alsnog kan oordelen over de aftrekbaarheid.

Terug naar overzicht