Handhavingsbeleid Belastingdienst onder druk

Geplaatst op 17/01/2017

Onlangs heeft de Algemene Rekenkamer van de overheid de Belastingdienst aangeraden om mkb-bedrijven strenger te controleren. De misgelopen inkomsten door onvolledige of onjuiste aangiften van het mkb worden geschat op bijna € 3,5 miljard. Dat bedrag dateert van 2012, over de jaren daarna zijn geen cijfers bekend. Van de 9.000 grote ondernemingen in Nederland is bij de Belastingdienst helemaal niet bekend of ze wel genoeg belasting betalen. De Rekenkamer adviseert de Belastingdienst meer prioriteit te geven aan de tax gap, die de gemiste belastingopbrengsten meet.

De Belastingdienst mist informatie om te zien of inspecteurs en handhavingsmiddelen 'gericht en optimaal' ingezet worden en heeft geen zicht op hoeveel geld er eigenlijk wordt misgelopen. Dat zijn de conclusies van de Rekenkamer, die op verzoek van de Tweede Kamer onderzoek heeft gedaan naar de effectiviteit van het handhavingsbeleid van de Belastingdienst. De dienst kan niet aantonen dat meer investeringen in handhaving ook leiden tot meer belastinginkomsten, blijkt uit het onderzoek. Om daar achter te komen, zijn meer managementinformatie en evaluaties van de ingezette instrumenten nodig.

Terug naar overzicht