Gewijzigd boetebeleid voor aangifteverzuim

Geplaatst op 18/02/2016

Per 1 januari 2016 is het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst aangepast en deze wijziging geldt voor alle aangiften die ingediend worden na 31 december 2015. Als u verzuimt om uw aangifte inkomensbelasting en vennootschapsbelasting op tijd in te dienen en de herinnerings- en aanmaningsperiode hebt laten verstrijken, dan kon u tot 31-12-2015 alsnog een aangifte indienen en kreeg u een gematigde boete van € 49 voor de inkomstenbelasting en € 246 voor de vennootschapsbelasting.

Vanaf 31 december 2015 geldt de gematigde boete niet meer als u vrijwillig een aangifte indient en de herinnerings- en aanmaningsperiode zijn verstreken. De boete voor de inkomstenbelasting is nu € 369 en als u meerdere jaren hebt verzuimd, dan kan de boete oplopen tot € 5.278. De boete voor de vennootschapsbelasting is € 2.369 en als u meerdere jaren hebt verzuimd, dan kan de boete oplopen tot € 5.278.

Indien u denkt dat u de aangifte termijn niet kunt halen, dan kunt u uw aangifte(n) laten verzorgen door ons kantoor. Wij kunnen een uitstelverzoek indienen bij de belastingdienst tot uiterlijk 1 mei van het jaar volgend op deze aangiftedeadline. Het uitstelverzoek moet ingediend worden voor 1 april 2016.

Terug naar overzicht