Geen renteaftrek voor geërfde aflossingsvrije hypotheken

Geplaatst op 27/06/2016

Een broer en een zus erven in 2012 van hun overleden ouders de voormalige eigen woning met de daarop rustende aflossingsvrije hypotheken. De woning wordt aanvankelijk te koop gezet, maar omdat de verkoop niet wil lukken, besluit de broer om per 1 mei 2013 in de woning te gaan wonen. Hij trekt de betaalde rente van de aflossingsvrije leningen af in zijn aangifte IB 2014. Die rente is echter niet aftrekbaar, oordeelt Rechtbank Noord-Nederland. De geërfde woning geldt voor de broer namelijk pas sinds 1 mei 2013 als eigen woning. Sinds 1 januari 2013 bestaat een minimaal annuïtaire aflossingsplicht om voor renteaftrek in aanmerking te komen. Die ontbreekt. Het overgangsrecht geldt niet in deze situatie.

Terug naar overzicht