Gebruik camera's voor controle rittenadministratie

Geplaatst op 07/12/2015

Volgens Hof Den Haag mag de inspecteur bij de beoordeling van een rittenadministratie gebruikmaken van kentekengegevens die zijn verzameld met camera’s van de politie. Dat gebruik is niet in strijd het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM).

Het hof kwam tot deze uitspraak in een procedure over een naheffingsaanslag loonbelasting en een opgelegde boete. De naheffingsaanslag en de boete hadden betrekking op de bijtelling voor privégebruik van een auto van de zaak. De berijder van de auto had een verklaring geen privégebruik afgegeven. De camera’s van de politie maken gebruik van automatische nummerplaatherkenning. Uit de politiefoto's kwamen plaatsen en tijdstippen naar voren die niet strookten met de rittenadministratie, die daarop verworpen werd door de inspecteur.

De berijder vond het gebruik van die gegevens een inbreuk op zijn privacy. Volgens het hof past het verzamelen en gebruiken van cameragegevens binnen de wettelijke taak van de Belastingdienst om een juiste belastingheffing te waarborgen. Bij die taak hoort een ruime controlebevoegdheid. Die bevoegdheid wordt in dit geval niet beperkt door het EVRM.

Terug naar overzicht