Fiscale tipgever mag anoniem blijven

Geplaatst op 24/12/2015

Een tipgever meldde zich bij de Belastingdienst. Ze spraken af dat zijn identiteit geheim zou blijven.  De deal: de Belastingdienst kreeg informatie over Luxemburgse bankrekeningen van 76 inwoners van Nederland in ruil voor een percentage van de hierdoor verkregen extra belastingopbrengst. De getipte rekeningen bleken door die Nederlanders niet aangegeven. Daarom legde de belastingdienst navorderingsaanslagen op. Zo ook aan Jan, die kort daarna overleed. Zijn erfgenamen gaan tegen de aanslagen in beroep bij de rechter. De Belastingdienst weigerde namelijk de naam van de tipgever te noemen. Zo kan volgens de erfgenamen zijn betrouwbaarheid niet worden vastgesteld en dus moeten de aanslagen worden vernietigd.

De hoogste rechter komt er uiteindelijk aan te pas. Die geeft aan dat het uiteindelijk gaat om de feiten en dat de rechter bepaalt wat hij nodig acht om de waarheid te achterhalen. In dit geval is de naam van de tipgever daar niet voor nodig. Van de 76 personen aan wie na de tip een vragenbrief is verstuurd, hebben er 71 bekend. In geen enkel geval bleek de door de tipgever verstrekte informatie onjuist. Bovendien hebben de erfgenamen boter op het hoofd. Ze stonden zelf ook in het lijstje van de tipgever en hadden ook zelf erkend dat de tip over hun eigen Luxemburgse bankrekening klopte. In de procedure heeft de Belastingdienst bovendien medewerking toegezegd aan een verhoor van de tipgever op zodanige wijze dat diens identiteit geheim kan blijven. Kortom: de Belastingdienst mag soms afgaan op anonieme tipgevers. 

Terug naar overzicht