DNB: Nederlands pensioenstelsel gebaat bij fundamentele veranderingen

Geplaatst op 22/06/2016

De afgelopen jaren zijn de kwetsbaarheden van het huidige pensioenstelsel bloot komen te liggen. Volgens DNB is het nodig om afscheid te nemen van het huidige stelsel. Voor een nieuw duurzaam pensioensysteem ziet  DNB twee belangrijke bouwstenen: een persoonlijk pensioenvermogen en een individueel leeftijdsafhankelijk beleggingsbeleid.

Met deze twee bouwstenen wordt volgens DNB voorkomen dat er discussie ontstaat tussen generaties over wie recht heeft op welk deel van het pensioenvermogen. Ook wordt met deze bouwstenen het doorschuiven van tekorten naar toekomstige generaties vermeden. Het verkleint bovendien de kans op kortingen voor ouderen en geeft jongeren uitzicht op een hoger verwacht pensioen, aldus DNB.

Een persoonlijk pensioenvermogen zonder doorsneesystematiek

Een persoonlijk pensioenvermogen creëert geen extra middelen om de huidige tekorten te financieren. Wel worden de onzekerheden van het huidige pensioenstelsel duidelijker. Het is van groot belang om deelnemers goed te informeren over hoeveel vermogen zij opbouwen en wat de bijbehorende risico’s op tegenvallers zijn, zegt DNB.

Een individueel leeftijdsafhankelijk beleggingsbeleid

Het persoonlijke pensioenvermogen kent een leeftijdsafhankelijk beleggingsbeleid. Het beleggingsrisico wordt afgebouwd naarmate de deelnemer ouder wordt. Dit beschermt ouderen beter dan nu tegen kortingen en geeft jongeren uitzicht op een hoger verwacht pensioen. De uitvoering vindt nog steeds collectief plaats om schaalvoordelen te behouden.

DNB adviseert het kabinet om zo spoedig mogelijk te beginnen met de overgang naar een nieuw pensioenstelsel zodat deze aspecten mee genomen kunnen worden.

Terug naar overzicht