BSPD-voorzitter Henk Hofman licht de rol van de controller bij fraude uit

Geplaatst op 16/02/2017

Er zijn weinig mensen binnen een onderneming die zo dicht op de business zitten als de controller en deze zou als fraudeur veel kwaad kunnen doen. Henk Hofman (BSPD) vraagt zich af of de controller wel genoeg ruggengraat heeft om kwaadwillende bestuurders weerstand te bieden. ‘Kan een controller (of boekhouder bij kleinere organisaties) de rug recht houden wanneer de leiding druk uitoefent? Door mee te werken aan fraude, maakt hij/zij zich medeschuldig. Het risico is echter aanwezig dat het met kleine dingetjes begint en dat de controller steeds verder het moeras ingetrokken wordt.’

Als adviseur constateert Hofman regelmatig afwijkingen die met fraude te verklaren zijn. ‘Het grootste aandeel kosten van fraude wordt veroorzaakt door eigen medewerkers of de ondernemers zelf. Om geen valse beschuldigingen te doen, is inzicht en de daarvoor benodigde administratieve organisatie belangrijk. Ethiek en normen en waarden komen bij de adviseur/controller meer onder druk te staan, wanneer handhaving door de Belastingdienst minder zichtbaar is.’

Voorkomen is beter dan genezen

Hofmans advies luidt dan ook: communiceren. ‘Je moet rekening houden met druk van binnen en buiten om de grenzen op te schuiven en daardoor over de schreef te gaan. Het afstemmen met integere collega’s en moeilijke kwesties bespreekbaar maken, kan problemen voorkomen.’

Terug naar overzicht