150-kilometergrens in 30%-regeling niet strijdig met Europees recht

Geplaatst op 08/03/2016

De Hoge Raad heeft beslist dat de 150-kilometergrens in de 30%-regeling niet in strijd is met het Europees recht. Dit betekent definitief dat enkel werknemers die gedurende meer dan twee derde van de 24 maanden voorafgaande aan de start van de tewerkstelling in Nederland op een afstand van meer dan 150 kilometer van de Nederlandse grens woonden, in aanmerking komen voor de 30%-regeling.

Belanghebbenden hadden het standpunt ingenomen dat de 150-kilometergrens in strijd was met het Europees recht. Hierbij zou sprake zijn van een verboden belemmering van het vrije verkeer van werknemers binnen de Europese Unie. Deze vraag werd voorgelegd aan het Europese Hof van Justitie. Dit besliste in februari 2015 dat de 150-kilometergrens in de huidige 30%-regeling niet strijdig is met Europees recht. Dit zou slechts anders zijn indien systematisch sprake is van een duidelijke overcompensatie ten opzichte van de daadwerkelijk door de buitenlandse werknemer gemaakte extraterritoriale kosten.

De Hoge Raad beslist dat bij toepassing van de 30%-regeling er geen sprake is van een duidelijke systematische overcompensatie ten opzichte van daadwerkelijk door de buitenlandse werknemers gemaakte extraterritoriale kosten. Volgens de Hoge Raad is dit percentage gebaseerd op feitelijk onderzoek en heeft de wetgever getracht dit percentage aan te laten sluiten bij de daadwerkelijk door buitenlandse werknemers gemaakte extraterritoriale kosten. Derhalve is het 150-kilometercriterium niet in strijd met het Europese recht en kan dit in stand blijven.

Terug naar overzicht