Nieuws

Ook bij stukloon in 2018 minimumloon

Geplaatst op 15/09/2017

In 2018 geldt het minimumloon ook bij stukloon. Pas uw administratie tijdig aan.

Stukloon is loon dat per stuk afgeleverd werk wordt betaald. Vanaf 1 januari 2018 moeten werknemers voor ieder gewerkt uur gemiddeld minstens het minimumloon verdienen als u hen stukloon betaalt.

Minimumloon voor opdrachtnemers

Geplaatst op 15/09/2017

In 2018 ook minimumloon bij onder meer overeenkomsten van opdracht.

Naast werknemers en zelfstandige ondernemers zijn er mensen die werken als opdrachtnemer. Zij hebben geen arbeidsovereenkomst, maar voldoen ook niet aan de voorwaarden van het zelfstandig ondernemerschap.

Tijdelijke bestuurder zorgstichting aansprakelijk

Geplaatst op 15/09/2017

Bestuurder zijn van een rechtspersoon schept verantwoordelijkheden en risico's. U kunt aansprakelijk worden gesteld.

Een belastingplichtige zorgstichting heeft een bestuur met een directeur en een voorzitter. De voorzitter is op verzoek van de directeur tijdelijk in functie.

Goed jaar voor uw eenmanszaak?

Geplaatst op 15/09/2017

U kunt belasting besparen door met terugwerkende kracht de rechtsvorm te wijzigen. Deadline is 1 oktober 2017.

Als 2017 voor u een uitzonderlijk goed jaar is, kunt u met terugwerkende kracht maatregelen nemen om de  belastingdruk te verlagen.

Hoezo goodwill?

Geplaatst op 01/09/2017

Kunt u een koopsom zomaar splitsen in een deel voor zaken en een deel voor goodwill?

Een ondernemer koopt voor € 1.400.000 een onderneming, bestaande uit een campingterrein, jachthaven en bedrijfswoning. In de akte van levering bij de notaris wordt de koopsom gesplitst in € 807.

Ook u verwerkt persoonsgegevens

Geplaatst op 01/09/2017

Op 25 mei 2018 moet u klaar zijn voor de strengere wetgeving rond persoonsgegevens. Bekijk het stappenplan.

MKB-ondernemers houden gegevens bij van klanten en medewerkers. Voor de verwerking van deze persoonsgegevens geldt per 25 mei 2018 een nieuwe Europese privacywet (AVG).

Gratis inzage met KvK-App

Geplaatst op 01/09/2017

U wilt gratis inzage in het handelsregister? Dat kan met de KvK-App.

Ondernemers kunnen per jaar dertig keer gratis inzage in het Handelsregister krijgen. Bij de inzages in het Handelsregister kan het zowel gaan om eigen gegevens van de ondernemer als om gegevens van andere ondernemingen.

Parttimer rouleert mee

Geplaatst op 01/09/2017

U houdt rekening met voorkeuren van medewerkers als u roosters maakt. Geldt dat ook voor parttimers?

Medewerkers van een bedrijf kunnen meestal aangeven op welke dagen en tijden ze het liefst werken. Met die voorkeuren stelt het bedrijf een zo vriendelijk mogelijk werkrooster op.

Ontslag op staande voet, wanneer?

Geplaatst op 18/08/2017

Wat is de Top 10 van redenen voor ontslag op staande voet?

Als werkgever mag u een werknemer alleen op staande voet ontslaan bij een redelijke grond. U moet deze direct aan de werknemer mededelen. De gevolgen zijn zwaar.

Voordeel bij aannemen oudere werknemer

Geplaatst op 18/08/2017

Voordeel voor werkgevers die een oudere werknemer aannemen uit een uitkeringssituatie.

Als u een werknemer aanneemt van 56 jaar of ouder die uit een uitkeringssituatie komt, krijgt u mogelijk premiekorting. In 2018 wordt die korting vervangen door een loonkostenvoordeel.

Archief

24/11/2016 - Adempauze zzp-ers